Κίνα - Shanghai University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Shanghai University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Σανγκάη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
25 / 6 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Ιούν. 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Α. Ζαμπανιώτου - Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Πληροφορικής
Βιολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Κινηματογράφου
ΤΕΦΑΑ
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη της Επιστημονικής Έρευνας και συνεργασίας, την υποβολή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, την διοργάνωση summer schools και την ανταλλαγή μελών ΔΕΠ και φοιτητών .

Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των σχετικών εν ισχύ Νόμων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: