Διαθεσιμότητα 2 ακόμη κενών θέσεων - Προκήρυξη υποτροφιών για θερινά μαθήματα σέρβικης γλώσσας από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Διατίθονται 2 ακόμη κενές θέσεις για τα θερινά μαθήματα σερβικής γλώσσας από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου. 

Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ενημερώσουν με e-mail τον κ. Vojkan Stojicic, Επίκουρο Καθηγητή Ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ,Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του Παν/μίου του Βελιγραδίου  (vojkans@hotmail.com) με κοινοποίηση στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ. (internat-rel@auth.gr ) έως την Παρασκευή 6.7.2018.

 

Συννημμένα: