Προκήρυξη υποτροφιών για θερινά μαθήματα σερβικής γλώσσας από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς τους κ. κ. Προέδρους 
και τις Γραμματείες των Τμημάτων:

- Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
- Θεολογίας
- Φιλολογίας
- Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
- Ιστορίας & Αρχαιολογίας 
- Μαθηματικών
- Φυσικής
- Χημείας
- Βιολογίας
- Γεωλογίας
- Νομικής
- Οικονομικών Επιστημών
- Ιατρικής
- Οδοντιατρικής
- Φαρμακευτικής
- Γεωπονίας
- Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
- Κτηνιατρικής
- Πολιτικών Μηχανικών
- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
- Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
- Χημικών Μηχανικών
- Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
- Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης
- Τ.Ε.Ε.Φ.Α.Α Σερρών
- Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Σερβικής γλώσσας: Συμφωνία ΑΠΘ με το University of Belgrade, Σερβίας.

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το University of Belgrade της Σερβίας, περιήλθε στο Τμήμα Διεθνών Σχλεσεων η παρακάτω αλληλογραφία, την οποία και σας διαβιβάζουμε.
Όπως αναφέρεται, θα χορηγηθούν δεκαπέντε (15) υποτροφίες, σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων σας, για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Σερβικής γλώσσας, από 7 Ιουλίου έως 27  Ιουλίου, 2018. 
Η υποτροφία περιλαμβάνει απαλλαγή διδάκτρων, δωρεάν παροχή σίτισης και στέγασης σε φοιτητικές εστίες του Βελιγραδίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την στείλουν μαζί με μια συνοδευτική επιστολή στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θέλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα Σερβικών στην ηλεκτρονική διέυθυνση vojkans@hotmail.com   μέχρι τις 20 Ιουνίου 2018, με κοινοποίηση στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (internat-rel@auth.gr ). 
Παρακαλούμε για ενημέρωση των τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητών και ανάρτηση του παρόντος (με την συνημμένη αίτηση) στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματός σας.

Με τιμή, 
Ελένη Μπαξεβανίδου
Προϊσταμένη                                                                                              
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ: + 30 2310 996742
Φαξ: + 30 2310 991621
Email: internat-rel@auth.gr

Συννημμένα: