Επίσκεψη στο ΑΠΘ 6μελούς αντιπροσωπείας από το CASS της Κίνας στις 5.7.2018 στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας με το ΑΠΘ.