Β' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ενδιαφέροντος εκ μέρους μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας για το έτος 2018 (κενές θέσεις)

Προς
όλα τα μέλη ΔΕΠ
του ΑΠΘ

ΘΕΜΑ: Β΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας για το έτος 2018 (κενές θέσεις)

Αξιότιμα μέλη ΔΕΠ,

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων έχει αναρτηθεί Β΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μελών ΔΕΠ για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Πρόγραμμα Εργασίας του έτους 2018, στο πλαίσιο Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με Ιδρύματα του εξωτερικού, λόγω υπολειπόμενων κενών θέσεων.
Σας επισυνάπτουμε την κατάσταση των Συμφωνιών (11) που έχουν επιλεγεί ανά χώρα (Βουλγαρία, Κίνα, Αίγυπτο, ΠΓΔΜ, Κορέα, Ρωσία, ΗΠΑ), όπου αναφέρονται τα συμμετέχοντα Τμήματα και οι υποχρεώσεις. (συνημ. 1)
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε μέρος σε κάποιο Πρόγραμμα, πραγματοποιώντας επιστημονική επίσκεψη σε ένα από τα αναφερόμενα Πανεπιστήμια, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση (συνημ. 2) και να την υποβάλετε ηλεκτρονικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (internat-rel@auth.gr) έως την 7η Σεπτεμβρίου, 2018.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προτεραιότητα της υλοποίησης του προγράμματος θα εξαρτηθεί, αφενός μεν από τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους του Α.Π.Θ. και αφετέρου από την ήδη υπάρχουσα ή προβλεπόμενη επιστημονική δραστηριότητα.
Επισήμανση: Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους το συγκεκριμένο διάστημα μετακίνησης (κατόπιν προγενέστερης επικοινωνίας με συνεργάτη του αντίστοιχου Πανεπιστημίου του εξωτερικού). Σε κάθε περίπτωση η μετακίνηση θα πρέπει να έχει προγραμματισθεί έως το Α’ 15θήμερο του Δεκεμβρίου 2018.
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι για κάθε Συμφωνία δεν μπορεί να επιλεγεί για αυτήν την χρονιά, κατ’ αρχήν, πάνω από ένα (1) μέλος ΔΕΠ.

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαξεβανίδου