Συμμετοχή φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ στο εαρινό εξάμηνο στο Beihang University της Κίνας στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων.