Κίνα - Beijing University of Chemical Technology (BUCT)

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Beijing University of Chemical Technology (BUCT)

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Πεκίνο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
14 / 5 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Μάιος 2023
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Β. Ζασπάλης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Νομικής
Χημικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο  Συνεργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια, με ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και προπτυχιακών - μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των σχετικών εν ισχύ Νόμων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: