Κίνα - Jinan University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Jinan University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Γκουανγκζού
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
23 / 8 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Αύγ. 2023
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Ομότ. Καθ. Κ. Μπιλιαδέρης, Τμήμα Γεωπονίας

Αναπλ. Καθ. κ. Α. Λαζαρίδου - Τμήμα Γεωπονίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μουσικών Σπουδών
Κινηματογράφου
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Οικονομικών Επιστημών
Νομικής
Πληροφορικής
Χημείας
Φυσικής
Μαθηματικών
Βιολογίας
Χημικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολιτικών Μηχανικών
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Γεωπονίας
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια, με ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των σχετικών εν ισχύ Νόμων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: