Ουκρανία - Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ουκρανία
Πόλη: 
Κίεβο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
28 / 9 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Σεπτ. 2024
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Ε. Κικκινίδης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Οικονομικών Επιστημών
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Πληροφορικής
Βιολογίας
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια.

Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις διατάξεις των σχετικών εν ισχύ Νόμων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: