Διοργάνωση Workshop από το Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών της Ρωσίας στο ΑΠΘ, 3 - 8.10.2018

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών – Peoples’ Friendship University – RUDN της Μόσχας, διοργανώνεται στο διάστημα από 3-8 Οκτωβρίου 2018  στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης workshop, όπου θα γίνουν παρουσιάσεις των δύο Ιδρυμάτων αναφορικά με τις προοπτικές συνεργασίας τους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Για το σκοπό αυτό έχει προσκληθεί 12μελής αντιπροσωπεία με επικεφαλής την Αντιπρύτανη καθ. Larisa Efremova.