Διοργάνωση Workshop από το Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών της Ρωσίας στο ΑΠΘ, 3 - 8.10.2018