Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών στις 10.10.2018 στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Συνάντησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για τον Τουρισμό στο Δρόμο του Μεταξιού