Έναρξη λειτουργίας του Δικτύου για την Επίλυση Προβλημάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDSN) στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας με έδρα το ΑΠΘ στις 25.10.2018