Πληροφορίες για σπουδές στο The Education University of Hong Kong (EdHUK) της Κίνας

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το The Education University of Hong Kong (EdHUK) της Κίνας, σας προωθούμε την συνημμένη αλληλογραφία που αφορά ανακοίνωση για δυνατότητα σπουδών στο εν λόγω Πανεπιστήμιο φοιτητών του ΑΠΘ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019/20.
Επισυνάπτουμε επίσης το κείμενο της Συμφωνίας που αφορά τις ανταλλαγές φοιτητών, για ειδικότερη πληροφόρηση ( άρθρα 5 & 6).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο:http://www.eduhk.hk/gao
Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων φοιτητών του Τμήματός σας.

H Προϊσταμένη
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαξεβανίδου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24,
Θεσσαλονίκη
Τηλ: + 30 2310 996742
Φαξ: + 30 2310 991621
Email: internat-rel@auth.gr