Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Trakya University στο ΑΠΘ στις 21.11.2018

Vice – Rector Prof. Cem UZUN and Assoc. Prof. Murat TÜRKYILMAZ.