Ρωσία - Financial University under the Government of the Russian Federation

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Financial University under the Government of the Russian Federation

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας και Συμφωνία Ανταλλαγής φοιτητών

 

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Μόσχα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27 / 11 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Νοέμβρ. 2023
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Γρ. Ζαρωτιάδης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Οικονομικών Επιστημών
Πληροφορικής
Μαθηματικών
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
ΤΕΦΑΑ
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Νομικής
Πολιτικών Επιστημών
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια, με ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών.

Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και εφόσον συνάδουν με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ανταλλαγές των φοιτητών θα είναι έως πέντε (5) κατ' έτος για διάρκεια ενός έως δύο εξαμήνων. Οι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων αλλά θα καλύπτουν εξ ιδίων το κόστος οδοιπορικών, διαμονής, διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.