Ρωσία - Astrakhan State University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Astrakhan State University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Αστρακάν
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
23 / 11 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Νοέμβρ. 2023
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Δ. Κωβαίος - Τμ. Γεωπονίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
ΤΕΦΑΑ
Μαθηματικών
Γεωπονίας
Φυσικής
Γεωλογίας
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Νομικής
Κτηνιατρικής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Υποχρεώσεις: 

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη έρευνας και επιστημονικής συνεργασίας κατά κύριο λόγο στον αγροτικό τομέα, αλλά και μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.
Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ, ερευνητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ίδρυση Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο Astrakan State University και Κέντρο Ρωσικής Γλώσσας στο ΑΠΘ.
Οι δράσεις θα υλοποiούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.