Βοσνία - Ερζεγοβίνη - University of Tuzla

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Tuzla

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Πόλη: 
Τούζλα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27 / 12 / 2018
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Δεκ. 2021
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Τ. Ραπατζίκου, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Γεωλογίας
Βιολογίας
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Θεάτρου
ΤΕΦΑΑ
Υποχρεώσεις: 

Συμφωνία με σκοπό την ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας και της έρευνας.
Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
Όσον αφορά τις ανταλλαγές μελών ΔΕΠ: Το αποστέλλον Πανεπιστήμιο θα καλύπτει τα οδοιπορικά έξοδα και το Πανεπιστήμιο υποδοχής θα καλύπτει την διαμονή και το per diem, εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Θα παρέχει επίσης στο φιλοξενούμενο μέλος ΔΕΠ χώρο εργασίας και πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες του ιδρύματος.
Η κινητικότητα των φοιτητών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι ανταλλασσόμενοι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων και θα καλύπτουν εξ ιδίων το κόστος διαμονής, διατροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: