Έναρξη Προγραμμάτων Master στην Αγγλική γλώσσα στο Dagestan State University, Russia

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

-Ψυχολογίας
-Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
-Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
-Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
-Νομικής
-Οικονομικών Επιστημών
-Πληροφορικής
-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ/κών Υπολογιστών

 

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Πανεπιστήμιο Dagestan State University της Ρωσίας, παραλήφθηκε η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με το συνημμένο της.
Αφορά ανακοίνωση από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο έναρξης προγραμμάτων Master στην αγγλική γλώσσα.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων του Τμήματός σας.

 

Με τιμή,

Ελένη Μπαξεβανίδου

 
Προϊσταμένη                                                                                             
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ: + 30 2310 996742
Φαξ: + 30 2310 991621
Email: internat-rel@auth.gr
http://international-relations.auth.gr/en

 

 Forwarded Message --------

Subject:Information Letter from Dagestan State University
Date:Mon, 21 Jan 2019 09:46:36 +0300
From:International Office <dir_dgu@mail.ru>
Reply-To:International Office <dir_dgu@mail.ru>
To:rector-secretary@auth.gr, vrect-ac-secretary@auth.gr

Dear colleagues,

Please find attached the Information Letter from Dagestan State University

Kind regards,

International Office
Daghestan State University
Tel/Fax: (8722) 562083
E-mail: dir.dgu@gmail.com

Συννημμένα: