Ηνωμένο Βασίλειο - SOAS University of London

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
SOAS University of London

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Ηνωμένο Βασίλειο
Πόλη: 
Λονδίνο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
9.1.2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Ιαν. 2024
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Γρ. Ζαρωτάδης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Νομικής
Θεολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μουσικών Σπουδών
Κινηματογράφου
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.
Ανταλλαγή μελών ΔΕΠ, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ των κοινών Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.
Οι δράσεις θα υλοποiούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: