Η.Π.Α. - University of Delaware

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Delaware

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Νιούαρκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
4 / 2 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Φεβρ. 2022
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Μ. Ματθαιουδάκη - Τμ. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Αναπλ. Καθ. Τ. Ραπατζίκου - Τμ. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ψυχολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Γεωλογίας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Γεωπονίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πολιτικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.
Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια.
Οι δράσεις θα υλοποiούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα, από τον Ιούλιο 2019 ιδρύθηκε Παράρτημα του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ στο University of Delaware στο πλαίσιο του προγράμματος Modern Greek - ARTC, που αφορά πιστοποίηση της διδακτικής επάρκειας Αμερικανών εκπαιδευτικών στην διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. 
 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: