Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: “Scholarship framework for Masters and PhD students - Possible research collaboration with Research Assistants and Postdocs from AUTh to Khalifa University of Science & Technology (KU), Abu Dhabi, UAE”

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθοών από την παρακάτω ιστοσελίδα:

https://www.auth.gr/news/anouncements/26338