Eυρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 140 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019)

Προς τις Γραμματείες όλων
των Τμημάτων του Α.Π.Θ

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου που αφορά τα νέα τεύχη του μηνιαίου περιοδικού ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
H Αγγλική έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου (Τεύχος: Ιανουαρίου / Φεβρουαρίου 2019 ), βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:http://eoc.org.cy/assets/files/Europaikes%20Eidiseis/2019/02-2019-EN.pdf

Δήμητρα Μεντεκίδου
α.α.
Προϊσταμένη
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τηλ. : 2310 991605

From: European Office Of Cyprus (Brussels Office) - eocbrux eoc.brussels@ucy.ac.cy
Sent: Tuesday, March 19, 2019 5:05 PM
To: European Office Of Cyprus (Brussels Office) - eocbrux eoc.brussels@ucy.ac.cy
Subject: Eυρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 140 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019)

Αγαπητοί αναγνώστες,

To νέο τεύχος του μηνιαίου περιοδικού «Ευρωπαϊκές Ειδήσεις, είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο http://eoc.org.cy/assets/files/Europaikes%20Eidiseis/2019/02-2019-EL.pdf το οποίο εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.
Σε αυτό το τεύχος διαβάστε:
Τα νέα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Εκπαίδευση και Καριέρα» στην Κύπρο
Τα νέα των μελών και των συνεργατών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Η Εναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου Neo-PRISMC στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου
Έρευνα και Καινοτομία
Το no-deal θα περιορίσει σχεδόν στο 50% τη χρηματοδότηση του προγράμματος Horizon 2020 στον Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με ευρήματα έκθεσης.
Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη Τηλεπικοινωνίες: Περαιτέρω 19,2 εκατ. για την υποστήριξη διασυνοριακών υπηρεσιών για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις.
Άμυνα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει το έδαφος για τα πρώτα κοινά βιομηχανικά έργα βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Marie Skłodowska-Curie Actions programme: πάνω από 353 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη περισσότερων από 2.350 επιστημόνων.
Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να λάβει μια ευρύτερη εικόνα της κινητικότητας.
Σύνοψη της συνεδρίασης των ενδιαφερόμενων φορέων για την απλοποίηση του Horizon Europe.
MSCA COFUND 2018 Κατώτατα όρια και ποσοστά επιτυχίας.
Η ΕΕ υπόσχεται «ευέλικτες συμφωνίες για ξένους ερευνητικούς εταίρους στο Horizon Europe. Αλλά προσέξτε τα ψιλά γράμματα.
Πώς αξιολογούνται οι ατομικές υποτροφίες MSCA και τα καινοτόμα εκπαιδευτικά δίκτυα Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας υπογράφει τη δεύτερη συμφωνία εφαρμογής με την Αυστραλία.
Η μεγάλη πρόκληση: Ο καθορισμός της επιστημονικής αριστείας Νέο τμήμα Σφραγίδα αριστείας στο ταμπλό του προγράμματος Horizon2020.
Προσωρινή συμφωνία για το πρόγραμμα Digital Europe για το 2021-2027.
Περιβάλλον και Ενέργεια
Η Ευρώπη οδηγεί την παγκόσμια μετάβαση στην καθαρής ενέργειας: τα τελευταία στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν ότι η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει το στόχο της για την ανανεώσιμη ενέργεια το 2020.
Η ΕΕ επενδύει 116,1 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων.
Κοινή Πρωτοβουλία Προγραμματισμού (JPI) Αστική Ευρώπη - Ενημερωμένη Ατζέντα Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας.
Θεσμικά
Πάνω από 500 σχόλια που ελήφθησαν σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη.
Πνευματικά Δικαιώματα.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Γενική Έκθεση των δραστηριοτήτων της για το έτος 2018.
Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Επιπλέον 251 εκατ. για το πρόγραμμα Erasmus+
Νέα του EEN
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: Οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφωνούν να θεσπίσουν νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για τη βελτίωση του δίκαιου χαρακτήρα των εμπορικών πρακτικών στις διαδικτυακές πλατφόρμες.
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: Οι διαπραγματευτές της ΕΕ κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκδηλώσεις
Εκδηλώσεις διεθνούς δικτύωσης
Άλλες εκδηλώσεις για το μήνα Απρίλιο 2019

Για την εξυπηρέτηση των μη ελληνόφωνων συνεργατών του, η αγγλική έκδοση είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:http://eoc.org.cy/assets/files/Europaikes%20Eidiseis/2019/02-2019-EN.pdf
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, εφαρμόζει τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και σας ζητούμε να μας δώσετε την έγκρισή σας για αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων που αφορούν νέα, εκδηλώσεις και ανακοινώσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες μας. Αν θέλετε να συνεχίσετε να παίρνετε νέα από εμάς, συμπληρώστε τη δήλωση συναίνεσης η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/kuy6lVcZCUbQ1FS33
Η ομάδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, http://www.eoc.org.cy

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λεωφ. Πανεπιστημίου 1,
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος
T. +357 22 894278
E. eoc@ucy.ac.cy