Διεθνές Συμπόσιο Feminism and Technoscience στις 6.4.2019

Διοργάνωση διεθνούς συμποσίου με τίτλο: Feminism and Technoscience από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Women's Network της Ευρωπαικής Εταιρείας Αμερικανικών Σπουδών και την Ελληνική Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών. 

Συννημμένα: