Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Shanghai International Studies University της Κίνας στις 11 - 15.5.2019

Τριμελής αντιπροσωπεία από το Shanghai International Studies University (SISU) της Κίνας επισκέφτηκε το ΑΠΘ από 11 - 15.5.2019 προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν την ίδρυση του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο ΑΠΘ με τις Πρυτανικές Αρχές και την Επιτροπή για την ίδρυση του Ινστιτούτου Κοφούκιος του ΑΠΘ.

Στις 14.5.2019, πραγματοποιήθηκε στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου η υπογραφή της Ανανέωσης της Συμφωνίας Επιστημονικής  Συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων.

Η Κινεζική αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τους:

Prof. Yang Li, Vice - President, SISU

Prof. Zhang Xuemei, Director of the Office of Confucius Institutes, SISU

Ms. Cui Wenjun, Lecturer, School of European and Latin American Studies, SISU