Ουκρανία - National Aviation University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
National Aviation University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Ουκρανία
Πόλη: 
Κίεβο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
28 / 5 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Μάιο 2034
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Ομότ. Καθ. κ. Φ. Βαβύλη, Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επίκ. Καθ. κ. Κ. Ιωαννίδης - Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ψυχολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Πληροφορικής
Βιολογίας
Γεωλογίας
Ιατρικής
ΤΕΦΑΑ
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων που υφίστανται στα δύο συμβαλλόμενα Ιδρύματα, καθώς και ανταλλαγών μελών ΔΕΠ και φοιτητών, προπτυχιακών & μεταπτυχιακών.

Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις για τα δύο συμβαλλόμενα Ιδρύματα.

Με επιπρόσθετα παραρτήματα θα μπορούν να συμφωνηθούν οι επιμέρους δράσεις και οι σχετικοί οικονομικοί όροι.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: