Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ. για συμμετοχή στις Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας για το έτος 2019

Προς
όλα τα μέλη ΔΕΠ

Αξιότιμα μέλη ΔΕΠ,

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων έχει αναρτηθεί πρόσκληση μελών ΔΕΠ για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Πρόγραμμα Εργασίας του έτους 2019, στο πλαίσιο Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με Ιδρύματα του εξωτερικού.
Σας πληροφορούμε ότι για το οικονομικό έτος 2019, υφίσταται δυνατότητα μετακίνησης περιορισμένου αριθμού μελών ΔΕΠ. (συνημ. 1)

Σας επισυνάπτουμε την κατάσταση των Συμφωνιών(13) που έχουν επιλεγεί ανά χώρα (Αλβανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Γαλλία, ΗΠΑ, Κίνα, Κορέα, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Τουρκία), όπου αναφέρονται τα συμμετέχοντα Τμήματα και οι υποχρεώσεις. (συνημ. 2)

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε μέρος σε κάποιο Πρόγραμμα, πραγματοποιώντας επιστημονική επίσκεψη σε ένα από τα αναφερόμενα Πανεπιστήμια, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση (συνημ. 3) και να την υποβάλετε ηλεκτρονικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. (internat-rel@auth.gr) έως την 1η Ιουλίου, 2019

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προτεραιότητα της υλοποίησης του προγράμματος θα εξαρτηθεί, αφενός μεν από τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους του Α.Π.Θ. και αφετέρου από την ήδη υπάρχουσα ή προβλεπόμενη επιστημονική δραστηριότητα.
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι για κάθε Συμφωνία δεν μπορεί να επιλεγεί για αυτήν την χρονιά, κατ αρχήν, πάνω από ένα (1) μέλος ΔΕΠ.

Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαξεβανίδου