Κίνα - Southwest University of Political Science and Law

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Southwest University of Political Science and Law

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Τσονγκίνγκ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
20 / 6 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Ιούνιος 2022
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Ι. Παπαγεωργίου - Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πολιτικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
ΤΕΦΑΑ
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια, με ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και προπτυχιακών - μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των σχετικών εν ισχύ Νόμων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: