Νότια Κορέα - University of Ulsan

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Ulsan

Συμφωνία Επ. Συνεργασίας

Χώρα: 
Νότια Κορέα
Πόλη: 
Ουλσάν
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
1 / 7 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Ιούλιος 2022
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Καθ. Γρ. Κολτσάκης - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
ΤΕΦΑΑ
ΤΕΦΑΑ Σερρών
Οικονομικών Επιστημών
Ιατρικής
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Νομική
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια, με ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και προπτυχιακών - μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των σχετικών εν ισχύ Νόμων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: