Επίσκεψη της Πρέσβειρας της Κίνας στην Ελλάδα κ. Zhang Qiyue στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Την Παρασκευή 6.9.2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Πρέσβειρας της Κίνας στην Ελλάδα κ. Zhang Qiyue στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθ. κ. Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου καθώς και με τους Αντιπρυτάνεις: Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθ. κ.  Δημήτριο Κωβαίο, Διοικητικών Υποθέσεων Καθ. κ. Ανδρέα Γιαννακουδάκη και Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Αν. Καθ. κ. Ευστράτιο Στυλιανίδη. Στη συνάντηση παρέστησαν τα μέλη της Επιτροπής Κονφούκιου στο ΑΠΘ κ.κ. Καθ. Πετρούλα Τσοκαλίδου, Καθ. Κιγιτσιόγλου – Βλάχου Αικατερίνη, Καθ. Παντελής Νίγδελης και Αναπλ. Καθ. Απόστολος Κραλίδης, καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων κ. Ελένη Μπαξεβανίδου.

 

Συζητήθηκαν θέματα των υφιστάμενων επιστημονικών συνεργασιών του ΑΠΘ με Πανεπιστήμια της Κίνας, τόσο στο πλαίσιο των Διεθνών Σχέσεων, όσο και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση την ίδρυση του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Shanghai International Studies University.