Φιλιππίνες - Pontifical and Royal University of Santo Tomas

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Pontifical and Royal University of Santo Tomas

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Φιλιππίνες
Πόλη: 
Μανίλα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
4 / 7 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Ιούλιος 2024
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Γ. Κολιάκος - Τμήμα Ιατρικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
ΤΕΦΑΑ
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Νομικής
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κτηνιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.
Αφορά συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων που λειτουργούν και στα δύο Πανεπιστήμια, με έμφαση στο Τμήμα Φαρμακευτικής και θα προβλέπει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών. Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: