Ρουμανία - "Ion Mincu" University of Architecture and Urbanism

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
"Ion Mincu" University of Architecture and Urbanism

Συμφωνία Επ. Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρουμανία
Πόλη: 
Βουκουρέστι
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
13 / 9 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Σεπτ. 2024
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Ομότ. Καθ. Φ. Βαβύλη, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επίκ. Καθ. κ. Κ. Σακαντάμης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Υποχρεώσεις: 

Aνταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών, υποβολή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και συνδιοργάνωση Επιστημονικών Συμποσίων. Η υλοποίηση των δράσεων θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: