Επίσκεψη αντιπροσωπείας από Sichuan Province της Κίνας στο ΑΠΘ στις 11.10.2019

Στις 11.10.2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 6μελούς αντιπροσωπείας από  την Επαρχία Sichuan της Κίνας, όπου συζητήθηκαν, οι δυνατότητες επιστημονικής συνεργασίας του ΑΠΘ με Πανεπιστήμια της Κίνας, με τον Πρύτανη του ΑΠΘ κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμας, κ. Δ. Κωβαίο.

Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από:

Jing Shigang, Deputy Director General Science and Technology Department of Sichuan Province

-Zhao Min, Director Transformation of Scientific and Technological Achievements Division, Science and Technology Department of Sichuan Province

-Wang Jingdong, Director Sichuan Rural Science and Technology Development Center

-Zeng Weizhong, Director Office of Science and Technology Administration, Sichuan Agricultural University

-Hao Li, Dean The School  of Information Science and Technology, Southwest Jiaotong University

- Liu Wei, Assoc. Prof. Horticultural research Institute, Sichuan Academy of Agricultural Sciences.