Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το National Tsing Hua University της Taiwan στο ΑΠΘ στις 16.10.2019

Στις 16.10.2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη τριμελούς αντιπροσωπείας από το National Tsing Hua University της Taiwan με σκοπό να συζητηθούν δυνατότητες επιστημονικής συνεργασίας με το ΑΠΘ. 

Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν  από τους:

1. Prof. Yi-Wei Liu, Vice Dean of the College of Science; Professor, Department of Physics

2. Prof. Robin (Chen-Bin) Huang, Associate Vice President for Global Affairs; Professor, Institute of Photonics Technologies

3. Ms. Anchi Chen   (Audrey), Program Manager, Office of Global Affairs