Επίσκεψη Γεν. Προξένου Αμερικής στο ΑΠΘ στις 30.10.2019

Στις 30.10.2019 ο Γενικός Πρόξενος της Αμερικής στη Θεσσσαλονίκη κ. Gregory W. Pfleger Jr. , επισκέφτηκε το ΑΠΘ.

Συζητήθηκαν θέματα των υφιστάμενων επιστημονικών συνεργασιών του ΑΠΘ με Πανεπιστήμια της Αμερικής