Βουλγαρία - Ss Cyril and Methodius University of Veliko Turnovo

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ss Cyril and Methodius University of Veliko Turnovo

Συμφωνία Επ. Συνεργασίας

Χώρα: 
Βουλγαρία
Πόλη: 
Βέλικο Τάρνοβο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
10 / 10 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Αυτόματη ανανέωση
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Ηλ. Ευαγγέλου - Τμήμα Θεολογίας

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Θεολογίας
Μαθηματικών
Πληροφορικής
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Υποχρεώσεις: 

Σκοπός της Συμφωνίας είναι η ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας, η εκπόνηση, υποβολή και υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, η κοινή συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια κ.λ.π, μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους και εφόσον συνάδουν με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προβλέπονται ανταλλαγές:

α. Μελών ΔΕΠ: κατ'έτος έως δύο (2) μελών ΔΕΠ, για παραμονή εκάστου έως 2 εβδομάδων, και

β. Προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι ανταλλαγές θα υλοποιούνται μέσω του προγράμματος Erasmus.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: