Βέλγιο - Joint Research Centre of the European Commission (JRC)

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Joint Research Centre of the European Commission (JRC)

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Βέλγιο
Πόλη: 
Βρυξέλλες
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
18 / 9 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Σεπτ. 2022
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Λ. Ντζιαχρήστος - Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Επιστημονική συνεργασία όλων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με το εν λόγω επιστημονικό κέντρο, με σκοπό την διενέργεια  κοινών ερευνητικών δράσεων, την ανταλλαγή ερευνητών στο πλαίσιο Μεταπτυχιακών Σπουδών και εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών, τη δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικών εργασιών από φοιτητές του ΑΠΘ στους χώρους του JRC, όπως επίσης και τη διοργάνωση κοινών δράσεων προβολής ερευνητικών δραστηριοτήτων. Οι προαναφερόμενες δράσεις θα υλοποιούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το ΑΠΘ.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: