Υπογραφή Τριμερούς Συμφωνητικού για την διδασκαλία της Πολωνικής Γλώσσας στο ΑΠΘ στις 8.11.2019

Στις 8.11.2019 υπογράφτηκε στο ΑΠΘ τριμερές Συμφωνητικό μεταξύ του ΑΠΘ, του Adam Mickiewicz University in Poznan της Πολωνίας και της Πρεσβείας της Πολωνίας στην Αθήνα. 

Αφορά την εγκαθίδρυση της διδασκαλίας της Πολωνικής γλώσσας στο ΑΠΘ.