Κίνα - Peking University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Peking University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Πεκίνο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Νοέμβρ. 2022
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Δ. Σαρηγιάννης - Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Ψυχολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Γεωλογίας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Μουσικών Σπουδών
Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΤΕ.Φ.Α.Α. Σερρών
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια

Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: