Μεταπτυχιακές σπουδές στο Hong Kong

Από Πανεπιστήμια του Χόνγκ Κόνγκ παρέχεται η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών σε φοιτητές του ΑΠΘ. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα: www.grad.edu.hk