Κίνα - Southwestern University of Finance and Economics

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Southwestern University of Finance and Economics

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Τσενγκτού
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
21 / 11 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Νοέμβρ.2024
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Γρ. Ζαρωτιάδης - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Οικονομικών Επιστημών
Νομικής
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.

Αποσκοπεί στην από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και στην ανταλλαγή μελών ΔΕΠ και φοιτητών των δύο συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.

Η υλοποίηση των ανταλλαγών θα εξετάζεται ανά περίπτωση, μετά από έγκριση των δύο συμβαλλόμενων Ιδρυμάτων, αναλόγως των διαθέσιμων οικονομικών πόρων.

Για τις ανταλλαγές των φοιτητών θα απαιτηθεί σύναψη ειδικής Συμφωνίας.

 

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: