3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο - University of Nis, Serbia

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ανακοίνωση  από το Πανεπιστήμιο University of Nis της Σερβίας, που αφορά τη διοργάνωση του συνεδρίου: "3rd International Conference Science and Modern University", το οποίο θα διεξαχθεί από τις 15 – 16 Noεμβρίου 2013 στην Σερβία.