Βουλγαρία - University of Forestry

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Forestry

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Βουλγαρία
Πόλη: 
Σόφια
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
22 / 11 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Νοέμβρ. 2024
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Θ. Ζάγκας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Γεωπονίας
Κτηνιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων, με ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και προπτυχιακών - μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: