Το ΑΠΘ στο 6ο Διεθνές Forum του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Ρωσίας