Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Moscow State University στις 3.12.2019

Στις 3.12.2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Moscow State Pedagogical University της Ρωσίας,προκειμένου να συζητηθούν με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, λεπτομέρειες για προτεινόμενη Συμφωνία.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ κ. Ν. Παπαιωάννου, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Δ. Κωβαίος, ο Καθ. κ. Α. Τσαγγαλίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και η Καθ. κ. Θ. Αλεξίου, του ιδίου Τμήματος.

Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν  από :

Professor Alexey Lubkov, Rector,

Ivan Shonus, Vice-rector for Security and Social Work

Nataliya Zamerchenko, Director of the Institute of International Education,

Andrei Kuznetsov, Associate Director of the Institute of International Education.