Επίσκεψη του Καθηγητή του New York University Δρ. Έριχ Ντίτριχ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Mε τον Δρ. Έριχ Ντίτριχ, Καθηγητή και αναπληρωτή Πρόεδρο Διεθνών Σχέσεων του New York University, συναντήθηκαν μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019. Συζητήθηκαν θέματα συνεργασιών με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, με έμφαση στην ανταλλαγή φοιτητών. Ο συντονισμός της συνάντησης πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.