Γαλλία - L'Ecole Nationale de Superieure des MINES de Paris

Σύμβαση Συνεργασίας

Χώρα: 
Γαλλία
Πόλη: 
Παρίσι
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
26 / 8 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Αύγ. 2021
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Λ. Χατζηλεοντιάδης - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Μαθηματικών
Φυσικής
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Υποχρεώσεις: 

Ακαδημαϊκή σύμπραξη των δύο συνεργαζόμενων  Ανώτατων Ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων (ΕΤΕΚΑ κ.λ.π.) στο πλαίσιο ίδρυσης του πρώτου παγκοσμίως Post – Master AlMove (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ) με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη και Κίνηση στη Βιομηχανία και τη Δημιουργία».
Το ΑΠΘ δεν θα είναι συν-διαπιστευμένο (co-accredited) ίδρυμα, αλλά απλώς συνδεδεμένο ίδρυμα, χωρίς να απονέμει το εν λόγω δίπλωμα.
Δεν εμπεριέχονται οικονομικές υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα Ιδρύματα.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: