Η.Π.Α. - University of Illinois at Chicago

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Illinois at Chicago

- Μνημόνιο Συνεργασίας

- Παράρτημα Ανταλλαγής μελών ΔΕΠ

- Παράρτημα Ανταλλαγής Φοιτητών

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Σικάγο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
25 / 9 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Σεπτ. 2024
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Π. Μήτκας - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Οικονομικών Επιστημών
ΤΕΦΑΑ
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πληροφορικής
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής
Μουσικών Σπουδών
Θεάτρου
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κτηνιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη της κοινής επιστημονικής έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια και ανταλλαγές μελών ΔΕΠ, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ειδικότερα:
- Προσθήκη Ι που αφορά τις ανταλλαγές μελών ΔΕΠ:Ανταλλαγή ενός (1) μέλους ΔΕΠ/εξάμηνο. 
Οι ανταλλασσόμενοι θα πρέπει να καλύπτουν εξ ιδίων το κόστος των οδοιπορικών εξόδων, της διαμονής, διατροφής και ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Το ίδρυμα υποδοχής θα παρέχει χώρο εργασίας, πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου.
- Προσθήκη ΙΙ που αφορά ανταλλαγές φοιτητών:
Ανταλλαγή ενός (1) προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή/εξάμηνο. Οι προπτυχιακοί θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στο 3ο εξάμηνο σπουδών.
Οι ανταλλασσόμενοι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων αλλά θα καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα: των οδοιπορικών, διαμονής, διατροφής, βίζα, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και διοικητικής υποστήριξης (όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο στο σχετικό Παράρτημα Α της Προσθήκης).

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: