Επίσκεψη του Πρύτανη του St. Kliment Ohridski in Bitola Καθ. Sasho Korunovski στο ΑΠΘ στις 8.1.2020

Με τον Πρύτανη του St. Kliment Ohridski University της Μπίτολα στη Βόρεια Μακεδονία, Καθηγητή Sasho Korunovski, συναντήθηκε την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020, ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων. Ακόμη, το St. Kliment Ohridski University της Μπίτολα προσβλέπει σε στενότερη συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο μεγάλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

https://www.auth.gr/sites/default/files/2020_1_8_sunantisi_prutani_apth_me_prutani_st_kliment_ohridski_university.pdf

Συννημμένα: