Επίσκεψη του Πρύτανη του St. Kliment Ohridski in Bitola Καθ. Sasho Korunovski στο ΑΠΘ στις 8.1.2020